Forsiden www.telescope.no Om telescopeAnalyse
Strategi
Marketing
Prosess
Budskap
Verktøy
Har du spørsmål eller feedback? Vennligst ring
22 11 45 00 eller send en epost.

 

ANBEFALING: Ta små forbedringssteg

Professor Ed Hess ved University of Virginia, Darden School of Business, sier at mange små forbedringssteg er bedre en store hopp for å oppnå bærekraftig vekst. Små steg reduserer risiko og legger grunnlag for testing og læring.

Professoren sier også at "Consistent improvement is mission critical to continued viability."

Vekst krever stategisk fokus på produkter og kunder. Som et ledd i forberedelse til vekst, anbefaler han å installere kontrollprosesser og software. Små gründerbedrifter har ikke råd til omfattende rapporteringssystem. Da må man registrere nøkkeldata manuelt i regneark (eller på papir).

Behov for kontroll med kvalitet på produkter og tjenester er gjennomgangstema for business-professoren i online-kurset Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses, Part I.

Skrevet av Birger Baksaas 25.02.2013.

Se flere innlegg