Calc3 som beste DSS for store bedrifter

Calc3.com tilbyr applikasjoner for beslutningstøtte for små og store grupper. Den unike funksjonaliteten til calc3.com er underrader og underkolonner. Dette muliggjør rask oversikt på toppnivå over beslutningsalternativene samtidig som det er mulig å drille ned til detaljer.

Applikasjonene for beslutninger lar deg eller dine brukere spesifisere alternativer, mål, kriterier, poeng og vekter. Poeng og vekter kan være basert på gjennomsnitt av flere brukeres poenggiving eller vektlegging. Gjennomsnittene kan bli vektet når disse blir brukt ved avsemming av brukere med ulik innflytelse. I tillegg kan poenggiving bli utregnet med en multiplikasjon av mulig innvirkning dersom en kriteriehendelse inntreffer og den tilhørende sannsynligheten. Kriterier kan ha positive eller negative poeng. De siste betegner negative situasjoner eller hendelser som bør unngås. Du står fritt til å velge skalaene du ønsker for vekter og poenggiving. Brukeren legger inn data i en standard og intuitiv beslutningstabell.

Calc3.com har funksjoner for ordmodeller (med fast definerte skalaer) og måkriterier. Skår på kriterier kan få verdier fra tradisjonelle beslutningstrær som består av scenario-verdier, sannsynlighetsverier og faste kostnader eller gevinster. I tillegg kan skår hente sine verdier fra en lineær modell, det vil si summen av uttrykk med fakta (data, observasjoner) multiplisert med innvirkning (koeffisient, sannsynlighet).

Fleksibelt
Calc3.com er fleksibelt. Det er enkelt å legge til funksjonalitet i malene etter behov. I tillegg er det enkelt å legge til brukere og sette tilgangsrettigheter baser på roller. Kontonivået som er kalt Leder kan opprette grupper og inkludere andre brukere i gruppa. På denne måten er det mulig å arbeide sammen på den samme beslutningstabellen.

Tilgangsrettigheter
Calc3.com gir sikkerhet ved tilgang og integritet for data. Lese- og endretilgang kan til og med bli definert for individuelle rader og kolonner. Aggregerte verdier blir utregnet basert på hva den enkelte bruker har tillatelse til å se.

Ansatte kan arbeide i calc3.com på tvers av tidssoner og se tid og datoer i deres lokale tid. Tall vil bli vist i deres nasjonale standardformat.

Utvidbart
Dette systemet for beslutningsstøtte er rimelig priset. Store organisasjoner vil trenge en Systemansvarlig-konto som kan legge til Ledere og Brukere. Alt blir da fakturert samlet.

Alternativene til system for beslutningsstøtte for store organisasjoner er internt utviklede systemer og bransjespesifikke systemer for beslutningsstøtte med begrensede bruksområder. Calc3.com gir fleksibilitet for å møte dine eksakte behov til en rimelig kostnad.

 

Les mer om dette temaet etter registrering og innlogging på calc3.com. Se menyene ovenfor.

Calc3.com kommer med et voksende antall maler som du ser etter innlogging. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker en mal som ikke finnes enda.