Prøv eller bestill Calc3

Her kan du lese om gratis og betalte lisenser for å utvikle og organisere dine viktige beslutninger, gjennomføre foregående analyser og datainnsamling og utføre etterfølgende implementering. Calc3 har flere lisens-nivåer som starter med en gratis-lisens. Det gratis konto-nivået, kalt Observatør, har begrenset funksjonalitet og er hovedsakelig ment for evaluering. Gå til produktsidene ved å klikke på linkene nedenfor for å se detaljerte beskrivelser.

Gratis Observatør

Som nevnt ovenfor blir besøkense med gratis-lisens kalt Observatører. De har en begrensning på 20 token (informasjon-elementer). Legg merke til at når belastningen på serveren er stor, vil gratis-sesjoner ble avsluttet uten advarsel for å gi rom til betalte brukere. Gratis-lisenser kan også ha reklame.

Betalt Bruker

Betalt lisens koster i underkant av 300 NOK per år. Dette lisens-nivået blir kalt Bruker. Inkludert lagring er 800 token (informasjons-elementer). Når disse er brukt, må flere token (informasjons-elementer) bestilles. Registrering er separat for hver konto, og betaling (fakturering) er også separat for hver konto selv for brukere i samme firma. Betalte brukerkontoer har ikke annonser.

Leder

Vårt neste lisensnivå er kalt Leder. Denne koster omlag 10.000 NOK per år. Inkludert lagring er 8.000 token (informasjons-elementer). Ledere kan opprette grupper og saker og kan legge til brukere i grupper. Som leder kan du lage spørreundersøkelser basert på rader og kolonner i regneark, samle data fra respondenter som fyller ut skjema på web og importere til regneark. Du kan også importere data fra csv-filer og html-tabeller.

Systemansvarlige

For store bedrifter har vi en systemansvarlig-lisens som koster ca 100.000 NOK per år. Med dette konto-nivået er det mulig å opprette Bruker- og Leder-kontoer. Informasjons-elementer blir belastet system-lommeboken til den Systemansvarlige når hun/han opprette andre kontoer. På denne måten vil bedriften motta en felles faktura for alle kontoer. Inkludert lagring er 80.000 token (informasjons-elementer). Når disse er brukt, kan system-lommeboken fylles ved å bestille flere informasjons-elementer.

Betaling forgår kun ved bankoverføring. Kontoen er operasjonell når betaling er mottatt. Funksjonalitet i Bruker- og Leder-kontoer er operasjonell umiddelbart etter bestilling, men med begrenset antall informasjons-elementer. Kontoene blir reversert til Observatør-rolle dersom ordre ikke blir betalt.

Dersom en fornyelse av abonnement ikke blir betalt etter første eller senere år, blir kontoen endret til Observatør. Tidligere opprettede informasjons-elementer og strukturer vil fremdeles være tilgjengelige.

Skyv tabellen nedenfor sideveis for å se alt.

Produktnavn Pris (2% avslag ved bestilling selv på web) Inkluderte token (info-elementer) Umiddelbare token (info-elementer)
Observer Gratis 20 20
User NOK 300 per år 800 20
Leader NOK 10.000 per år 8.000 50
Supervisor NOK 100.000 per år 80.000 0
Information items NOK 1 for 1 del Den bestilte mengden 20

Kontoene på Calc3.com har hver sin system-lommebok som inneholder informasjons-elementer. Når objekter blir opprettet slik som tabeller, dokumenter og grupper, blir en kostnad belastet system-lommeboken. Det er mulig å fylle lommeboken mer flere informasjons-elementer som vist i det siste produktet ovenfor. Hvert konto-nivå inkluderer info-elementer i bestillingen. Noen er tilgjengelige umiddelbart etter bestilling. Resten blir tilgjengelige etter at ordren er betalt.

Lommeboken og systemet for belastning gjør det mulig å ha en liten inngangspris til Calc3 samtidig som kontoer med tung bruk koster mer. Nedenfor kan du se hvor mange informasjons-elementer som blir belastet for forskjellige funksjoner. Vennligst legg merke til at informasjons-elementer IKKE blir tilbakeført til lommeboken når objekter blir slettet. Målet med Calc3 er at kontoer skal beholde data for oppfølging og læring. I tillegg er enveis belastningspolicy enklere og mer transparent. Dette muliggjør meget moderat belastningspolicy. For eksempel koster innsetting eller kopiering av maler kun 5 informasjons-elementer, uansett hvor stor malen er.

Flytt tabellen til siden for å se alt.

Funksjon Info-element kostnad Beskrivelse
Sette inn fra mal. Kostnad: 5 informasjonsdeler.
Kopiere / lime inn. Kostnad: 5 informasjonsdeler. Kopiere og lime inn arbeider med nåværende element og alle underelementer. For eksempel kan du kopiere og lime inn hele kuber (regneark).
Sette inn dokument eller mappe. Kostnad: 1 informasjonsdel.
Sette inn et regneark. Kostnad: 2 informasjonsdeler.
Sette inn en rad eller kolonne. Kostnad: 1 informasjonsdel.
Sette inn en dimensjon (et nytt regneark / tab). Kostnad: 2 informasjonsdeler.
Fylle inn en celle i et regneark. Kostnad: 1 informasjonsdel.
Legge til et bilde eller dokumentfil. Kostnad: 10 informasjonsdeler.
Leder opprette gruppe. Kostnad: 50 informasjonsdeler.
Systemansvarlig opprette Bruker. Kostnad: 300 informasjonsdeler. Dette kan ikke bli reversert ved å slette Bruker.
Systemansvarlig opprette Leder. Kostnad: 3.000 informasjonsdeler. Dette kan ikke bli reversert ved å slette Leder.

Nedenfor ser du ytterligere beskrivelse av produktene.

Gratis Observatør
Observatør-rollen har begrensede muligheter til å opprette informasjons-elementer. Tilgang er ikke garantert. Når server-belastningen er høy, vil sesjoner bli avsluttet uten advarsel. Denne rollen er ment for evaluering og ikke viktig tilgang.

Betalt Bruker
Denne rollen er det mest grunnleggende betalte abonnementet. Dette er beregnet for selvstendig arbeid eller sammen med en Leder-rolle.

Premium Leder
Leder-rollen kan opprette grupper og administrere Ledere, Brukere og Observatører i grupper.

Administrativ Systemansvarlig
En Systemansvarlig kan opprette Brukere, Ledere og grupper, og tilordne informasjons-deler til kontoer.

Informasjons-deler
Hvert informasjons-element opprettet på calc3.com er belastet mot en systemlommebok. Dette bidrar til rettferdig prising for tungt bruk i forhold til mindre bruk. Når system-lommeboken er i ferd med å gå tom, kan alle kontoer, bortsett fra Observatører, bestille flere informasjons-deler. Det er nødvendig å planlegge litt framover for å møte behov for størrelse på system-lommeboken.