Calc3 som beste DSS for privatlivet

Calc3.com tilbyr applikasjoner for beslutningsstøtte for enkeltbrukere. Den unike funksjonaliteten til calc3.com er underrader og underkolonner. Dette muliggjør rask oversikt over beslutningsalternativene samtidig som det er mulig å drille ned til detaljer.

Applikasjonene for beslutninger lar deg spesifisere alternativer, mål, kriterier, poeng og vekter. Du legger inn data i en standard og intuitive beslutningstabell.

Fleksibelt
Calc3.com er fleksibelt. Det er enkelt å legge til funksjonalitet i malene etter behov.

Utvidbart fra gratiskonto
Dette systemet for beslutningsstøtte er rimelig priset. Du kan faktisk starte med en gratis konto. Enkeltbrukere vil typisk velge kontonivået kalt Bruker. Du kan legge til lagringsplass etter behov.

Alternativene til systemer for beslutningsstøtte for enkeltbrukere er å sette opp alt selv i et regneark, å notere noe på et ark eller sjonglere alt i hodet. Ved å bruke calc3.com sparer du tid og energi.

 

Les mer om dette temaet etter registrering og innlogging på calc3.com. Se menyene ovenfor.

Calc3.com kommer med et voksende antall maler som du ser etter innlogging. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker en mal som ikke finnes enda.