Calc3 som beste DSS for små bedrifter

Calc3.com tilbyr applikasjoner for beslutningsstøtte for enkeltbrukere og små grupper. Den unike funksjonaliteten til calc3.com er underrader og underkolonner. Dette muliggjør rask oversikt på toppnivå over beslutningsalternativene samtidig som det er mulig å drille ned til detaljer.

Applikasjonene for beslutninger lar deg spesifisere alternativer, mål, kriterier, poeng og vekter. Du legger inn data i en standard og intuitive beslutningstabell.

Grupper av brukere
Calc3.com er fleksibelt. Det er enkelt å legge til funksjonalitet i malene etter behov. I tillegg er det enkelt å legge til brukere og sette tilgangsrettigheter baser på roller. Kontonivået som er kalt Leder kan opprette grupper og inkludere andre brukere i gruppa. På denne måten er det mulig å arbeide sammen på den samme beslutningstabellen.

Tilgangsrettigheter
Calc3.com gir sikkerhet ved tilgang og integritet for data. Lese- og endretilgang kan til og med bli definert for individuelle rader og kolonner. Aggregerte verdier blir utregnet basert på hva den enkelte bruker har tillatelse til å se.

Utvidbart fra gratiskonto
Dette systemet for beslutningsstøtte er rimelig priset. Du kan faktisk starte med en gratis konto. Enkeltbrukere vil typisk velge kontonivået kalt Bruker. Små bedrifter som ønsker å definere grupper av brukere, trenger en Leder-konto og kan ha så mange Bruker-kontoer som det er behov for. Disse blir faktuerert separat. Du kan flytte opp til høyere kontonivåer og legge til lagringsplass etter behov.

Det viktigste alternativet til systemer for beslutningsstøtte for små bedrifter er å sette opp alt selv i et regneark. Ved å bruke calc3.com sparer du tid og penger.

 

Les mer om dette temaet etter registrering og innlogging på calc3.com. Se menyene ovenfor.

Calc3.com kommer med et voksende antall maler som du ser etter innlogging. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker en mal som ikke finnes enda.