Hvordan ta en god beslutning i en offentlig etat eller kommune

Beslutninger i en offentlig etat eller kommune bør løse utfordringene med de samme metodene som for store organisasjoner og følge den samme grunnleggende prosessen som vi har beskrevet for små firmaer. Vi argumenterer for at selv senrale og lokale offentlige myndigheter bør ha en strukturert tilnærming til beslutninger.

Den store kompleksiteten en offentlig styringi som innkluderer lange tidshorisonter og mange interessegrupper, resulterer ofte i inkrementelle besluttninger og såkalt "rote seg gjennom (muddling through)". En bedre prosess er derimot å fordele ansvar mellom fageksperter og folkevalgte. Domeneeksperter bør vurdere alternative løsninger og beslutningskriteria. Når det er usikkerhet omkring innvirkning på kriteria, bør disse vurdere sannsynlighet for hendelser og forventet innvirkning. Et gjennomsnitt av flere eksperter kan være nødvendig. Expertene bør være så nøytrale som mulig uten egeninteresser.

Unngå å gjøre arbeidet for uorganisert og vanskelig
Ta beslutningene mer organiserte og enklere. (KI-generert illustrasjon).

Mål og retning
Folkevalge, på den annen side, bør kun være ansvarlige for å sette vekter på de forskjellige kriterier og dermed mål. Motstridene mål til mange interessegrupper må de folkevalgte ta hensyn til. Noen grupper vil derimot ha høyere prioritet og høyere vekter i den aktuelle beslutningen. Vekter bør reflektere størrelsen på forskjellige valgte partier slik som i ordinære avstemming.

En offentlig etat eller folkevalgt gruppe er karakterisert på denne siden som en organisasjon der en stor gruppe tar beslutninger på vegne av samfunnet som helhet. Vi vil gjerne legge til at et rammeverk for å strukturere beslutningsoppgavene ikke erstatter sunn vurdering eller til og med intuisjon for hva som er riktig. Folkevalgte må kunne overstyre eksperter. Rammeverket gir derimot klarhet, belyser intuisjonen og muliggjør læring. Les mer om hvordan calc3.com kan bli brukt som et verktøy for beslutningsstøtte..

 

Les mer om dette temaet etter registrering og innlogging på calc3.com. Se menyene ovenfor.

Calc3.com kommer med et voksende antall maler som du ser etter innlogging. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker en mal som ikke finnes enda.