Hvordan ta en god beslutning i en liten bedrift

En god beslutning har kjennetegnet at du evaluerer flere alternativer med hensyn til flere mål og kriterier. Ofte er målene motstridende, men har forskjellig vekt. Først må vi gjøre det klart at det egenlige valget bare er et av stegene i prosessen med problemløsning og beslutning. Uten implementering har valget ingen verdi. Før valget vil analysefasen forsøke å avdekke årsaker til problemet og vil generere alternative løsninger. I det aller første steget, før analysen, bør du avgjøre hvordan et problem som dette bør bli løst. Dette er en såkalt metabeslutning.

Enhver god beslutningsprosess lar deg velge mellom flere alternativer. En klassisk feil er å tenke at "dette problemet har bare en løsning." Selv i forhandlinger bør du ha et beste alternativ til framforhandlet løsning for hånden. Mange kreativitetsteknikker kan hjelpe med å generere muligheter. Slike teknikker inkluderer brainstorming, idemøter og sirkeldiagram (der du beveger deg mellom det generelle og det spesifikke, og mellom teori og konkret problem).

Ofte motstridende mål

Forretningsproblemer kommer i mange former. Mange involverer forhandlinger. Da er utfordringen å finne løsninger som tilfredsstiller alle partenes interesser. Målene kan være i konflikt med hverandre.

Selv enkeltbeslutningstagere vil ha motstridene mål det meste av tiden. Det kan være mål for omsetningsvekst, kostnader og overskudd. Da vil du ønske å velge muligheten som passer best til alle målene.

Sammenligne mulighetene

For å kunne sammenligne alternativene, må du dele opp målene i konkrete og målbare kriterier. Slike kriteria er velkjente fra produktsammenligninger i magasiner og på web. For eksempel blir PC'er sammenlignet på diskstørrelse, minnestørrelse, prosessorhastighet, osv. For å komme fra mål til kriteria, kan du spørre: Hva innebærer dette? Og for å gå fra kriteria opp til mål, kan du spørre: Hvorfor er dette viktig?

Unngå å gjøre arbeidet for uorganisert og vanskelig
Unngå å gjøre beslutningene for uorganiserte og vanskelige. (KI-generert illustrasjon).

Til slutt kan du foreta et valg når du har bestemt hvor viktig hvert kriterie er for deg. Noen kriterier er "et må", og alternativer som ikke møter kravet, blir trekt ut. For andre kriterier bør du vurdere hvordan hvert alternativ skårer. En enkel multiplikasjon av vektene og skårene er vanligvis tilfredsstillende. Andre mer komplekse verdifunksjoner inkluderer Prospect-teorien av Daniel Kahneman der tap er mer kritisk enn gevinst.

Etter at valget er tatt, vil beslutnigskritera bli suksesskriteria. Du må måle disse for å være i stand til å følge opp stegene for å nå dine mål.

Multi Criteria Decision Making

Selv for en enkel bestlutning vil det være overveldende å sjonglere alle fakta og sammenligne i hodet. Du vil trenge å bruke et regneark eller et beslutningsstøttesystem slik som calc3.com. Metoden ovenfor blir kalt Multi Criteria Decision Making. Den grunnleggende prosessen er derimot eldgammel. Les mer om dette nedenfor.

Gammel visdom

Dale Carnegie skrev om beslutninger i hans gamle og velkjente bok Stop Worrying and Start Living (1): "Leon Shimkin eliminerte 75% av all tiden han tilbrakte i møter for å prøve å løse forretningsproblemer, med en strukturert metode. I femten år, sa han, brukte jeg nesten hver arbeidsdag med å holde møter og diskutere problemer. Skulle vi gjøre det eller det - eller ikke noe? Vi ble anspente, vri oss i stolene, gå fram og tilbake, diskutere og gå rundt i sirkler. Når kvelden kom, var jeg helt utslitt. Jeg forventet at jeg ville fortsette på denne måten resten av livet. Jeg hadde gjort dette i femten år, og det falt meg aldri inn at det var en bedre måte å gjøre det på.e Dersom noen hadde fortalt meg at jeg kunne fjerne tre fjerdedeler av min nervepåkjenning, ville jeg trodd at han var en ivilløyd, klappeglad, lenestoloptimist. Likevel laget jeg en plan som gjorde nettopp det."

Først laget Leon Shimki en regel at enhver som ønsket å presentere et problem for ham, først utarbeidet et notat som besvarte disse fire spørsmålene:
Spørsmål 1: Hva er problemet?
Spørsmål 2: Hva er årsaken til problemet?
Spørsmål 3: Hva er alle mulige løsninger på problemet?
Spørsmål 4: Hvilken løsning foreslår du?

Leon Shimkin la til: "Mine medarbeidere kommer sjelden til meg nå med sine problemer. Hvorfor? Fordi de har oppdaget at ved å besvare disse fire spørsmålene må de finne alle fakta og tenke gjennom problemet. Og etter at de har gjort det, finner de ut i tre av fire tilfeller at de ikke behøver å konsultere meg i det hele tatt fordi den riktige løsningen har hoppet opp lik en skive brød som hopper opp av en brødrister. Selv i de tilfellene der et møte er nødvendig, tar diskusjonen rundt en tredjedel av tiden som trengtes tidligere, fordi den fulgte en ordnet, logisk vei til en begrunnet konklusjon."

Studer fakta
I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew):
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who
- RUDYARD KIPLING (1)

Dale Carnegie skrev:
1. Finn fakta.
2. Analyser fakta.
3. Ta en beslutning - og handle etter den avgjørelsen.

Det virker så enkelt, likevel er det så vanskelig. De fleste av oss ønsker å hoppe til en konklusjon slik Daniel Kahneman skrev i hans bestseller Thinking, fast and slow.

En liten bedrift er karakterisert på denne siden som et firma der en person eller en liten gruppe tar beslutningene. Større bedrifter har flere utfordringer. Vi vil gjerne legge til at et rammeverk for å strukturere beslutningsoppgavene ikke erstatter sunn vurdering eller til og med intuisjon for hva som er riktig. Det gir derimot klarhet, belyser intuisjonen og muliggjør læring. Les mer om hvordan calc3.com kan bli brukt som et verktøy for beslutningsstøtte..


(1) Carnegie, D. (1984). How to eliminate fifty percent of your business worries. In: How to Stop Worrying and Start Living (p. 231). London: Cancellor Press.
(2) Wikipedia contributors. (2019, September 15). Leon Shimkin. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:37, October 12, 2019, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Leon_Shimkin&oldid=915802741
(3) Carnegie, D. (1984). Live in Day-tight Compartments'. In: How to Stop Worrying and Start Living (p. 203). London: Cancellor Press.

 

Les mer om dette temaet etter registrering og innlogging på calc3.com. Se menyene ovenfor.

Calc3.com kommer med et voksende antall maler som du ser etter innlogging. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker en mal som ikke finnes enda.