Hvordan ta en god beslutning i privatlivet

Når du skal ta en viktig beslutning, for eksempel for å kjøpe et hus eller en bil, kan det være mange faktorer og alternativer å vudere. En god prosess gjør det mer sannsynlig at valget blir godt, selv om det ikke er garantert. Noe av innvirkningen av beslutningen er knyttet til usikkerhet og sannsynligheter. Det er mange ting som er usikre i framtiden. Uansett er det verdifullt å tenke gjennom mål, kriteria, vekter og skårer. Når det gjelder mål, hvem skal resultatet være godt for? Bare deg selv eller din familie også? Hva er deres interesser?

Enhver god beslutningsprosess lar deg velge mellom alternativer. En klassisk feil er å tenke at "dette problemet har bare en løsning."

Motstridene mål
Selv personer som foretar et valg for seg selv, vil som regel ha motstridende mål. Det kan være mål for arbeid som er i konflikt med privatlivet. I slike tilfeller må du velge muligheten som er best tilpasset alle målene.

For å være i stand til å sammenligne alternativene, må du bryte ned målene i konkrete og målbare kriteria. Slike kriteria er velkjente fra produktsammenligninger i magasiner og på web. For eksempel blir PC'er sammenlignet på diskstørrelse, minnestørrelse, prosessorhastighet, osv. For å komme fra mål til kriteria, kan du spørre: Hva innebærer dette? Og for å gå fra kriteria opp til mål, kan du spørre: Hvorfor er dette viktig?

Forskjellige vekter
Til slutt kan du foreta et valg når du har bestemt hvor viktig hvert kriterie er for deg. Noen kriterier er et må, og alternativer som ikke møter kravet, blir trekt ut. For andre kriterier må du må du vurdere hvordan hvert alternativ skårer. En enkel multiplikasjon av vektene og skårene er vanligvis tilfredsstillende. Andre mer komplekse verdifunksjoner inkluderer Prospect-teorien av Daniel Kahneman der tap er mer kritisk enn gevinst.

Selv for en enkel bestlutning vil det være overveldende å sjonglere alle disse faktaene og sammenligne i hodet. Du vil trenge å bruke et regneark eller et beslutningsstøttesystem slik som calc3.com. Metoden ovenfor blir kalt Multi Criteria Decision Making. Den grunnleggende prosessen er derimot eldgammel.

Unngå å gjøre arbeidet for uorganisert og vanskelig
Ta beslutningene mer organiserte og enklere. (KI-generert illustrasjon).

En privatperson er karakterisert på denne siden som en som tar beslutninger for eget privatliv. Dette er ganske likt beslutninger i små firmaer. Vi vil gjerne legge til at et rammeverk for å strukturere beslutningsoppgavene ikke erstatter sunn vurdering eller til og med intuisjon for hva som er riktig. Det gir derimot klarhet, belyser intuisjonen og muliggjør læring. Les mer om hvordan calc3.com kan bli brukt som et verktøy for beslutningsstøtte..

 

Les mer om dette temaet etter registrering og innlogging på calc3.com. Se menyene ovenfor.

Calc3.com kommer med et voksende antall maler som du ser etter innlogging. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker en mal som ikke finnes enda.