Strukturerte analyser, beslutninger og oppfølginger

Et system for beslutningsstøtte er essensielt

Calc3 er en fleksibel plattform for å organisere informasjon i dokumentdeler og regneark med underrader, underkolonner og flere lag (dimensjoner).

Det opprinnelige behovet som drev utviklingen, var derimot jobben med å strukturere beslutninger. Calc3.com passer derfor hovedsakelig for folk som trenger å strukturere prosesser rundt analyser, utvikling av forslag, beslutninger og oppfølging.

Mange mennesker og organisasjoner tar beslutninger på en gradvis og uformell måte, som kanskje er basert på de mest høyrøstede interessegruppene. Overalt er det press som trekker mot uformelle og følelsesbaserte beslutninger. Årsaker kan være mangel på tid, energi, fokus, motivasjon, åpenhet, omtanke for andre, demokrati eller rasjonalitet. Det kan være for mye konkurranse, selvbeskyttelse eller egeninteresse blant grupper i organisasjonen. Slike kulturer er så utbredt at forfattere som Henry Mintzberg skrev om "The Manager's Job: Folklore and Fact" i HBR March-April 1990, og Thomas J. Peters skrev "Leadership: Sad Facts and Silver Linings" allerede i 1979.

Men, ikke noe kan være mer ødeleggende for læring i organisasjonen enn denne prosessen med å opphøye individuell defensiv taktikk til en organisatorisk rutine, skrev Chris Argyris i "Good Communication That Block Learning" i HBR July-Aug. 1993. Han forklarte: Defensiv resonering finner sted når individer gjør deres premisser og slutninger stilltiende, og deretter trekker konklusjoner som ikke kan bli testet bortsett fra med denne tause logikken."

Vi tror at det er ledelsens ansvar å trekke analyser, beslutninger og oppfølginger tilbake til mer strukturerte rammeverk og prosesser hver dag. Dette inkluderer også analyse av beslutninger til kunder, leverandører, konkurrenter, nykommere i markedet og regulerende myndigheter. Calc3.com er for mennesker som er opptatt av det samme.

Organize your business

 

Du finner verktøy for analyser slik som Industry Analysis, SWOT, and JobsTo Be Done (JTBD) i calc3.com. Spørreskjemaer som samler input fra ansatte eller kunder, er inkludert. Ferdiglagde beslutningsmaler for strategi, taktikk, innovasjon og forhandlinger bygger på multikriteria beslutningsmodeller. Du kan også lage dine egne modeller og utregninger. Calc3.com inneholder dokumenthåndtering. Kjernen i calc3.com er et nyskapende tredimensjonalt regneark som også kan lagre tekst og dokumenter. Brukerne kan arbeide på samme regneark samtidig med sikkerhet og aksesskontroll.

Structure

 

I små bedrifter

 • calc3

  Hvordan ta en god beslutning i en liten bedrift

  Enten du trenger å ta en beslutning om produkter, design, strategi eller innkjøp, eller oppnå en framforhandlet avtale, er det nødvendig å planlegge og strukturere oppgaven ved å identifisere mål (eller grupper av kriteria), målbare kriteria og alternative muligheter (løsninger).

  Les om dette...

 • calc3

  Calc3 som det beste DSS for små bedrifter

  Med calc3.com har du ferdige maler for beslutninger og forhandlinger til en rimelig kostnad. Du behøver da ikke bruke mye tid på å designe og sette opp et rammeverk selv.

  Fortsett her...

I store selskaper

 • calc3

  Hvordan ta en god beslutning i et stort selskap

  I tillegg til beslutningsprosessen skissert for små bedrifter, må store selskaper kunne håndtere ytterligere kompleksitet internt og eksternt.

  Se en kort introduksjon...

 • calc3

  Calc3 som det beste, generelle DSS for et stort selskap

  I calc3.com kan du la forskjellige grupper få sin stemme hørt i vekting og skåring av alternativer. Calc3 muliggjør kontroll og organisasjonell læring.

  Fortsett å utforske...

I offentlig sektor

 • calc3

  Hvordan ta en god beslutning i offentlig sektor

  En god beslutning i offentlig sektor tar hensyn til motstridende mål til mange interessegrupper. I tillegg gir den forskjellig ansvar og oppgaver til valgte representanter og fageksperter.

  Les mer...

 • calc3

  Calc3 som det beste DSS for offentlig sektor

  Calc3.com har maler og funksjonalitet for å adskille oppgaver og balansere mål.

  Les mer...

I privatlivet

 • calc3

  Hvordan ta en godt valg i privatlivet

  Når man skal ta en viktig beslutning som å kjøpe et hus eller en ny bil, er det mange faktorer og alternativer å vurdere. Et godt valg tar hensyn til de viktige faktorene og evaluerer dem på en rekke alternativer.

  Les mer...

 • calc3

  Calc3 som det beste DSS for private valg

  De viktigste fordelene med Calc3 for privatpersoner er at det har mange maler som er enkle å bruke og som veileder prosessen. I tillegg er det gratis eller rimelig priset.

  Les mer...

Om calc3.com

 • calc3

  Calc3.com er en programmeringsplattform

  I Calc3 er det mulig å programmere applikasjoner i regnearkene eller med Javascript. Beslutninger er bare en type av mulige applikasjoner. Andre eksempler på bruksområder er Balanced Scorecards og strategsk analyse.

  Les mer...

 • calc3

  Calc3 har en ny type regneark

  Regnearkene i Calc3 kan ha flere dimensjoner, underkolonner og underrader, og mappetrær under celler i regnearket. Det har en ny type av formelfunksjoner for områder. Calc3 har tilgangskontroll på hvert element slik som kolonner, rader og celler.

  Les mer...

 • calc3

  Calc3 vilkår og betingelser

  Bedriften bak Calc3, Telescope as, har copyright til all funksjonalitet i det tredimensjonale regnearket.

  Les mer...

 

Image for internal analysis

Calc3.com er en plattform for programering med 3D regneark og dokumenter. I tillegg har Calc3.com et økende antall maler, særlig for bedriftsanalyser, beslutninger og forhandlinger. Prøv det gratis.

Nyheter